Jsme dodavatelem konstrukčních prací a poradenství
zejména pro automobilový průmysl.

Hlavními oblastmi naší činnosti jsou 3D konstrukce lisovacích nástrojů, odvození 2D výkresové
dokumentace, posouzení vyrobitelnosti dílu na základě simulace tažení a následujících tvarových
operací, návrh a rozpracování metody výroby dílu, zapracování změn dílu do nástrojů.

Hardware: pracovní stanice Dell Precision T3500, notebooky Dell a Lenovo
Software: Catia V5 R19, AutoForm R2 Plus, OS Win 7 64bit
Přenos dat: přístup do KVS, SFTP zabezpečené připojení